Take a look on our articles related to using Getprodio.com 🧐

Caroline Rutkowska
Written by Caroline Rutkowska

Eksport zamówień

Z tego artykułu dowiesz się, jak szybko i łatwo przeprowadzić eksport zamówień.


Gdzie to znajdę?

Eksport zamówień jest dostępny na pasku nad tabelą zamówień. Zamówienia możesz wyeksportować do pliku CSV lub XLSX.


Jak to działa?

Możesz dokonać eksportu pełnej listy zamówień, od razu klikając w odpowiedni format pliku lub wybrane zamówienia - najpierw je zaznaczając. Postęp generowania pliku będzie widoczny na ekranie, a po jego zakończeniu nastąpi pobieranie.

#TIP - jeśli zamkniesz okno eksportu przed jego ukończeniem, to cały proces zostanie przerwany i plik się nie zapisze.


Piąteczka  🙋‍♀️ - ekipa Prodio!

Program do zarządzania produkcją Prodio - najwygodniejszy sposób na planowanie produkcji oraz kontrolę pracy online.

Categories: