Take a look on our articles related to using Getprodio.com 🧐

Magda Fic
Written by Magda Fic

Eksport zamówień

Z tego artykułu dowiesz się, jak eksportować zamówienia, aby np. samodzielnie przeprowadzić analizy lub udostępnić dane z zamówieniami.


Eksport zamówień jest dostępny na pasku nad tabelą zamówień. Zamówienia możesz wyeksportować do pliku CSV lub XLSX.

Jak to działa?

Możesz dokonać eksportu pełnej listy zamówień, od razu klikając w odpowiedni format pliku lub wybrane zamówienia - najpierw je zaznaczając. Postęp generowania pliku będzie widoczny na ekranie, a po jego zakończeniu nastąpi pobieranie.

#TIP - jeśli zamkniesz okno eksportu przed jego ukończeniem, to cały proces zostanie przerwany i plik się nie zapisze.


Piąteczka  🙋‍♀️ - ekipa Prodio!

Program do zarządzania produkcją Prodio - najwygodniejszy sposób na planowanie produkcji oraz kontrolę pracy online.


Categories: