Take a look on our articles related to using Getprodio.com 🧐

Magda Fic
Written by Magda Fic

Dodawanie zamówienia

Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące ręcznego tworzenia zamówienia.


Dodanie zamówienia tworzy nowy wiersz w tabeli zamówień, zaciąga informację dotyczące produktu i surowców do niego przypisanych. Przy planowaniu zamówienia zaciąga również informacje dotyczące technologii produkcji. 

Możesz zobaczyć filmik na ten temat lub podążać z tą instrukcją:Tworzenie zamówienia 

  1. Aby utworzyć nowe zamówienie wybierz przycisk “dodaj” w prawym górnym rogu w zakładce Zamówienia.
  2. Po kliknięciu przycisku “dodaj” otworzy się nowa karta, która umożliwi Ci uzupełnienie danych zamówienia 


Ogólne informacje o zamówieniu

*Klient - nazwa klienta, który zamawia produkt. Możesz wybrać istniejącego lub wprowadzić nowego wpisując nazwę i zatwierdzając enterem.

*Zewnętrzny numer zamówienia - możre to być identyfikator dostarczony przez klienta, którego można użyć aby powiązać zamówienia z określonymi wpisami, ułatwiając śledzenie i komunikację. To pole możesz pozostawić puste - system uzna to jako “Własne”.

*Oczekiwany termin realizacji - konfigurowalna data, kiedy pozycje zamówienia muszą zostać dostarczone do klienta. 

*Uwagi dla wszystkich - uwagi, które pojawią się na każdym zleceniu produkcyjnym powiązanym z tym zamówieniem. Będą widoczne zarówno na panelu menadżerskim jak i na panelu pracownika. 

*Uwagi niewidoczne dla produkcji - uwagi, które będą widoczne tylko na panelach menadżerskich. Pracownicy nie będą mieli do nich wglądu. 

*Dodatkowe pola do zamówienia - konfiguralne pola, które samodzielnie tworzysz w aplikacji. Możesz stworzyć takich jak potrzebujesz - czytaj więcej tutaj: 

*Pliki do zamówienia - pliki typu .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .dwg, .dxf, .pwf, .stp, .prt, .srt, .tap, .txt, .cdr, .ipt, .mpf, .step, ._xt, .prt, .srt, .tap, .ipt, .eps, .job, .nc, .s3d, .tcn, .lbl, .ics, .exb, .zcodex, .zcodex2 mogą mieć mieć maksymalny rozmiar 10.00MB. Pliki można w ustawieniach ukryć na panelu pracownika 

*Zdjęcia do zamówienia - pliki typu .jpg, .gif, .png, .jpeg


Produkt w zamówieniu

Do każdego zamówienia należy dodać co najmniej jeden produkt. 

*Produkt -sprzedawany produkt - możesz wybrać istniejący już produkt, zeskanować kod kreskowy produktu w celu dodania o do zamówienia lub utworzyć nowy wpisując nazwę i zatwierdzając enterem

*Dodatkowe oznaczenia - konfiguralna informacja zaciągana z produktu. Może to byc np. index produktu lub alternatywna nazwa

*Ilość - ilość zamówionego produktu. Jednostkę miary można ustawić i edytować na karcie ze szczegółami produktu. Prodio dopuszcza dwa miejsca po przecinku.

*Cena - edytowana cena sprzedaży (bez podatków) dla produktu - stawkę VAT oraz walutę można ustawić w edycji szczegółów produktu (pomarańczowa ikonka ołówka)

*Podsumowanie -nieedytowalne pole obliczeniowe pokazujące:

  • ilość x cena za jednostkę (bez podatków) 
  • ilość *cena za jednostkę z podatkami 
  • wartość podatków 

*Magazyn - nieedytowalne pole pokazujace ile danego produktu znajduje się na magazynie produktów gotowych na tej podstawie można zdecydować, jakie działania należy podjąć w następnej kolejności. 

*Suwak “produkcja na magazyn” - po zaznaczeniu każdy gotowy produkt będzie zwiększał ilość produktów gotowych na magazynie. 


Akcje w zamówieniu

*Edycja linii produktu - po kliknięciu w ikonę ołówka możesz edytować wiele pól dotyczących produktów m.in. cenę, jednostkę, sposób pakowania, dodatkowe pola stworzone przez Ciebie

*Dodaj pozycję - przycisk dodający kolejną linię produktu w zamówieniu. W Prodio do każdego produktu możesz ustawić inny termin realizacji lub wpisać inne uwagi.

*Zapisz i zostań/ Zapisz - przyciski dodające zamówienie do systemu - zamówienie zostanie dodane do systemu jeżeli wszystkie obowiązkowe pola (Zewnętrzny numer zamówienia, oczekiwany termin realizacji, produkt, ilość) zostaną uzupełnione.


Piąteczka  🙋‍♀️ - ekipa Prodio!

Program do zarządzania produkcją Prodio - najwygodniejszy sposób na planowanie produkcji oraz kontrolę pracy online.


Categories: